Przedłużony nabór na Ścieżkę SMART

Do 30 października 2023 roku został przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie lub wdrożenie innowacji co najmniej na skalę Polski w ramach Ścieżki SMART.

W konkursie mogą brać udział:
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Duże przedsiębiorstwa
Wysokość dofinansowania w modułach:

1) Moduł B+R

Intensywność pomocy na prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych nie może przekroczyć

  • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych (+ max15%)
  • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych (+max 10%)

2) Moduł Wdrożenie innowacji

Wysokość dotacji zgodnie mapą pomocy regionalnej uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji przedsięwzięcia od 15%-70% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie do 100 mln EUR/projekt.

Skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia swoich szans na pozyskanie dotacji ! Zapraszamy do współpracy !

Dowiedz się więcej o naborze: Ścieżka SMART >> czytaj więcej