Privacy policy

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez serwis www.biznes-animator.pl jest: Biznes-Animator Sp. z o.o., adres: ul. Bukowska 76/8, 60-812 Poznań, KRS: 0000341936, NIP: 7792367233, REGON: 301271430, adres poczty elektronicznej: biuro@biznes-animator.pl (dalej: Administrator).

2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

3. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu, wykorzystywane są w celu: realizacji umowy dotyczącej usług, komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.), promocji oferty Administratora, marketingu i remarketingu, działań analitycznych i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności serwisu.

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem i podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Użytkownik serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@biznes-animator.pl. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

7. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w serwisie i służy celom statystycznym. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

8. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w serwisie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.