• Posiadamy 17 lat doświadczenia przy ponad 600 projektach w różnych branżach 
 • Dzięki naszemu doświadczeniu nasi klienci uzyskali ponad 1,9 MLD zł z funduszy unijnych
 • Jesteśmy terminowi i solidni co potwierdzają nasze referencje

STUDIUM WYKONALNOŚCI

CO OFERUJEMY ?

 • Usługę sporządzenia profesjonalnego Studium Wykonalności projektu zgodnie z odpowiednimi wytycznymi (np Programów Unijnych)
 • Pełną analizę finansową i ekonomiczną (analiza kosztów i korzyści AKK)
 • Wsparcie doświadczanego zespołu w rozwiązywaniu problemów w projektach inwestycyjnych
 • Doświadczenie oparte na realizacji ponad 600 projektów
 • Pozyskany przez nas kapitał (wyłącznie funduszy Europejskich)  przewyższa 1,9 MLD PLN

W jakim celu sporządzamy studium wykonalności?

 • Kredyt bankowy w tym kredyt technologiczny  (nabór wniosków kredyt technologiczny)

 • Pożyczka, w tym m.in.:

 • Inwestor >> (Zarządzanie Projektem)

 • Dotacje Unijne i środki z KPO, w tym:

 • Środki z NFOŚiGW na projekty z zakresu gospodarki odpadami, w tym na:

  • recykling odpadów

  • selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 

  • instalacje gospodarowania odpadami >> (czytaj więcej)

 • Dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego, w tym m.in. na projekty z zakresu rozwoju kogeneracji w oparciu o biogaz 

 • Dotacje dla przemysłu energochłonnego 

 • Dofinansowanie z programów europejskich, w tym FEnIKS 

 • Potrzeby wewnętrzne firm

Wycena 

 • Każde studium wykonalności jest wyceniane indywidualnie
 • Sporządzamy studia wykonalności dla różnych branż
 • Zapraszamy do zapoznania się z portfolio i referencjami
 • Tworzymy biznes plany zarówno dla dużych jak i małych firm zlokalizowanych zarówno na terenie Polski jak i za granicą
 • Obsługujemy również jednostki budżetowe


Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności stanowi jeden z najważniejszych załączników w procesie ubiegania się o finansowanie zewnętrzne w tym dotację unijną, zawiera kluczowe informacje dotyczące inwestycji jak również podmiotu wdrażającego, analizę rozważanych wariantów inwestycyjnych i ich opłacalności itd. Każde studium wykonalności posiada rozbudowaną analizę finansową (i ekonomiczną).

 Sporządzimy studium wykonalności inwestycji dla przedsięwzięć planowanych przez Inwestorów w celu wsparcia procesów decyzyjnych.

​Termin wykonania studium wykonalności wynosi nie krócej niż dwa tygodnie, przy czym może on ulec wydłużeniu w zależności od złożoności inwestycji i Programu Operacyjnego (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE). Opracowując dla Państwa studium wykonalności bazujemy na wytycznych Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym, wobec czego mają Państwo pewność, iż zostanie ono przygotowane zgodnie z wymaganiami dla konkretnego konkursu unijnego.

Więcej o analizach finansowych w naszych projektach znajdą Państwo na podstronie dedykowanej analizie finansowej >>. 

Zapraszamy również do zapoznania się z referencjami naszej firmy.

Sporządzamy również biznes plany >>