Nabory dla przedsiębiorstw w 2023 roku w ramach RPO Województwa Podlaskiego

W marcu 2023 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.

Ze wsparcia zwrotnego przyznawanego w systemie ciągłym będzie można skorzystać w ramach Działań:

  • 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub w sektorze produkcyjnym, inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  • 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa na wsparcie inwestycyjne dedykowane firmom we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie start- up.

  • 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach na kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej MŚP służące zmniejszeniu strat energii i ciepła, budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE lub zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii.