Nabór wniosków w ramach nowego programu „Energia na wsi” już 25 stycznia!

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Energia na wsi” rozpocznie się w dniu 25 stycznia 2023 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Program przewiduje miliard złotych na rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

O wsparcie będą mogli się ubiegać rolnicy, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie dla różnych źródeł odnawialnych: fotowoltaiki, biogazowni, wiatraków, małych elektrowni wodnych oraz magazynów. Ponadto wsparcie będzie kierowane do spółdzielni energetycznych.

W ramach jednego programu i w jednym wniosku będzie możliwe ubieganie się o wsparcie dotacyjne i pożyczkowe. W przypadku biogazowni dotacja może pokryć do 45, 55 lub 60% kosztów kwalifikowanych, co będzie zależeć od wielkości podmiotu, który się o nią stara. Współfinansowanie pożyczkowe natomiast może objąć 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku magazynów energii dofinansowanie może objąć do 20% ich kosztu, ale nie więcej niż 50% kosztów całego przedsięwzięcia.

Ograniczenie mocy wynosi 10 kW w przypadku instalacji fotowoltaicznej dla rolnika indywidualnego oraz 50 kW w przypadku spółdzielni energetycznych, natomiast w przypadku biogazowi wynosi 1 MW dla rolnika indywidualnego i 10 MW dla pozostałych podmiotów.

Finansowanie programu będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego - europejskiego instrumentu finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej.

Warto również przypomnieć, że w ramach PROW 2014-2020 w marcu zostanie uruchomiony nabór wniosków na źródła OZE z magazynami energii dla rolników. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji.