Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu transportu intermodalnego

W III kwartale 2023 roku jest planowany nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji inwestycji w zakresie transportu intermodalnego. Realizowane działania będą skoncentrowane na terminalach drogowo-kolejowych zlokalizowanych na sieci TEN-T jak również na zakupach specjalistycznego taboru do przewozów intermodalnych.


DOTACJA BĘDZIE MOGŁA ZOSTAĆ PRZYZNANA NA NASTĘPUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA
:

  • Budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w zakresie infrastruktury drogowej, bocznic kolejowych lub linii kolejowych, które służą połączeniu terminali intermodalnych z siecią drogową lub siecią kolejową.
  • Zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych.

  • Zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym.

  • Zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca nie jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

  • Zakup nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia ! Zapraszamy do współpracy !

Dowiedz się więcej >> transport intermodalny