Nabór wniosków na inwestycje w zakresie robotyzacji i cyfryzacji dla dużych przedsiębiorstw

Od 6 lipca do 14 września 2023 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw w ramach Krajowego Planu Odbudowy, A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”.

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, w tym projekty z zakresu robotyzacji, sztucznej inteligencji (AI) lub cyfryzacji procesów, technologii, produktów lub usług.

Zakres rzeczowy przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania powinien obejmować:

  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych,
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania procesami biznesowymi,
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line i integrację istniejących systemów dziedzinowych (np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług),
  • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych i sztucznej inteligencji jak również systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych i danych osobowych,
  • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych i budowę inteligentnych fabryk (Smart factory),
  • wykorzystanie technologii chmurowych i sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych,
  • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

Przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2026 roku.

Przyznawane wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej i będzie udzielana w formie dotacji. Pomoc dla dużego przedsiębiorcy może zostać udzielona na inwestycję początkową.  W województwach dolnośląskim i wielkopolskim i w części województwa mazowieckiego (na obszarach regionu warszawskiego stołecznego) pomoc można otrzymać wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej (tj. nowy kod PKD).

Minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 8 000 000 zł netto, a maksymalna wartość przedsięwzięcia 140 000 000 zł netto.

Poziom dofinansowania wynosi w zależności od województwa od 20% do 50% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.


Zapraszamy do kontaktu!