Nabór w ramach KPO na tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych

Już niebawem ma ruszyć nabór wniosków o dofinansowanie dla inwestycji w ramach A1.4.1

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać następujące podmioty:

  • Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.0.648 t.j.);

  • spółdzielnie rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników;

  • organizacje producentów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 185) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 381) oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2021 r. poz. 618).

  • Grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 395);

  • organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związków tych organizacji, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 678);

  • Regionalne rolno-spożywcze rynki hurtowe oraz centra przechowalniczo-dystrybucyjne (w tym z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego);

  • Jednostki samorządu terytorialnego lub partnerstwa tych jednostek i partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 711, z późniejszymi zmianami) z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (JST) lub Skarbu Państwa;

  • Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada status mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa prowadzącego lub rozpoczynającego działalność gospodarczą dotyczącą sprzedaży hurtowej lub usługowego przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

Wkrótce więcej szczegółów. Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie i blogu.