Wyniki konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie projekty, dla których sporządziliśmy dokumentację aplikacyjną i studia wykonalności w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), zostały wybrane do dofinansowania. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania to prawie 57,5 mln zł, w tym dla:

  • Miasta Siedlce na utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU z dziedziny Interoperacyjność systemu kolei (woj. mazowieckie) - około 16 mln zł

  • Miasta Siedlce na utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU z dziedziny Elektryka (woj. mazowieckie) - około 16 mln zł

  • Powiatu Kaliskiego na utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU z dziedziny Mechanizacja rolnictwa (woj. wielkopolskie) - około 16 mln zł

  • Powiatu Nyskiego na utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU z dziedziny Prace wykończeniowe (woj. opolskie) - około 9,5 mln zł