Kredyt technologiczny dla MŚP

W terminie od 23 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. będzie trwał nabór dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach Działania 2.32 Kredyt technologiczny (CP1), Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) na wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Wsparcie publiczne będzie stanowić premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.