Już wkrótce nabór na Kredyt ekologiczny!

W dniu 24.05.2023 roku zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu FENG, Priorytetu 3. Zazielenienie przedsiębiorstw, Działania 3.1 Kredyt ekologiczny.

Celem Działania 3.1 Kredyt ekologiczny jest wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie jest udzielane jako premia ekologiczna, czyli dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Beneficjenci:

  • MŚP, small i midcaps

Termin naboru:

- 13.06.2023 do 17.08.2023 roku.

Kolejny nabór jest planowany w terminie od 22.08.2023 do 21.11.2023 roku.

Alokacja wynosi 333 000 000 zł.